Ferma de porci – fonduri nerambursabile

Doresti finantare in agricultura?

Porci crescuţi la standarde europene

Investiţia presupune cumpărarea porcilor de la furnizori autorizaţi, la o greutate medie de 25-30 de kilograme, şi îngrăşarea lor până la aproximativ 100-110 kilograme în vederea comercializării lor către diverse abatoare. În decursul unui an se realizează câte trei cicluri de producţie a câte 120 de zile, incluzând şi perioada de dezinfectare, care se desfăşoară după depopularea halelor.

Întreţinerea se face în boxe comune, dimensionate în funcţie de grupa de greutate a porcinelor şi dotate cu sistem automat de adăpare şi furajare, cu spaţiu separat pentru odihnă şi sistem de evacuare a dejecţiilor.

În timpul verii, se asigură ventilaţie automată, cât şi naturală. Fiecărui animal i se va asigura o suprafaţă utilă de minimum 0,8 metri pătraţi. Ferma mai poate avea bucătărie furajeră, staţie de epurare sau puţ forat.

Amortizare în maximum 3 ani

Valoarea investiţiei într-o fermă de creştere a porcinelor ajunge până la 750.000 de euro, potrivit firmei de consultanţă Comara Project Consulting. Fondurile europene pot acoperi 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu pot depăşi plafonul de un milion de euro.

„Dacă ferma este amplasată într-o zonă defavorizată sau dacă beneficiarul are sub 40 de ani, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu 10%, respectiv 5%”, explică Marius Ilie, directorul general al Comara Project Consulting. Cheltuielile neeligibile, în care este inclusă şi taxa pe valoare adăugată (TVA), vor fi acoperite în întregime de către beneficiar.

Investiţia va putea fi recuperată în maximum 3 ani, ferma generând un profit anual de 360.000 de euro. De exemplu, pentru un ciclu de producţie cu 2.000 de porci, cheltuielile de achiziţie, cele cu furajele plus alte cheltuieli se vor ridica la nivelul unui an la aproximativ 710.000 de euro.

În acelaşi timp, sumele din vânzări, de 870.000 de euro, la care se adaugă subvenţii de la stat de 200.000 de euro pe an, vor sălta veniturile fermei la peste un milion de euro.

Sfaturi

Pentru ca proiectul să obţină un punctaj mai mare, este recomandat ca exploataţia agricolă să aibă acţionar unic, bărbat sub 40 de ani sau femeie, indiferent de vârstă, mai spun consultanţii Comara Project Consulting.

De asemenea, este indicat ca proiectul să presupună creşterea animalelor în sistem ecologic sau să includă investiţii pentru procesarea produselor agricole. Rezultatul procesării poate fi utilizat în cadrul fermei sau pentru comercializare.

Cheltuieli neeligibile

Dacă prin programul de preaderare SAPARD achiziţia porcinelor era considerată cheltuială eligibilă, acordându-se finanţare în acest sens, în prezent, situaţia s-a schimbat. Sumele nerambursabile se acordă exclusiv pentru ridicarea construcţiei şi pentru realizarea lucrărilor aferente, precum şi pentru achiziţionarea utilajelor agricole necesare.

Taxa pe valoare adăugată este considerată cheltuială neeligibilă şi trebuie suportată de către beneficiar. În plus, nici terenul pe care va fi amplasată ferma nu poate fi finanţat prin bani europeni.

Acte la dosar

Bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere sau Declaraţia de inactivitate
Actul de proprietate asupra terenului pe care vor fi realizate investiţiile, la care se vor anexa planul urbanistic zonal semnat şi ştampilat de primăria locală, plan de situaţie şi extras de carte funciară
Certificat de urbanism
Adeverinţă de mediu
Nota de constatare privind echipamentele
Declaraţia privind angajamentul de cofinanţare
Cazier fiscal, certificate fiscale
Adeverinţa DSVSA, notificare de la Direcţia de Sănătate Publică
Act constitutiv societate comercială, microîntreprindere, PFA

La ce uşi batem

1. Firma de consultanţă
2. Direcţia Agricolă
3. Agenţia de Mediu
4. Direcţia Sanitar-Veterinară
5. Administraţia Financiară
6. Direcţia Sănătate Publică
7. Primărie
8. Agenţia pentru Gospodărirea Apelor
9. Agenţia de Plăţi
10. Banca

Paşi de urmat

1. Alegerea firmei de consultanţă
2. Alegerea proiectantului
2. Întocmirea proiectului tehnic şi a dosarului de finanţare
3. Depunerea dosarului la Oficiul Judeţean de Plăţi
4. Evaluarea şi punctarea dosarului
5. Încheierea contractului de finanţare
6. Implementarea proiectului – realizarea efectivă a investiţiei, cu bani pentru cofinanţare, împrumutaţi, dacă este cazul, de la bancă

Adrese utile

www.consultanta agricola.ro Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă

Asociaţia Naţională a Crescătorilor de  Porcine din România

www.apdrp.ro Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

www.madr.ro Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Telverde pentru sesizarea dificultăţilor de accesare a fondurilor europene: 0800 800 644


In aceeasi categorie:

 • Nu sunt Articole asemanatoare

3 Comments

 1. doresc sa accesez fonduri europene nerambursabile in agricultura . Detinem teren injud Prahova si Buzau (Rm. Sarat ) dar nu dispunem de bani .solicitam ajutorul unei firme de consultanta

 2. Trebuie să vă alătura multe dintre acestea fiscală consultant .
  Sunteti trebuie să în considerare scoala precum și o încercare
  , pur si simplu utilizări de alimentare economice specializate de experți servicii .
  Fiecare asociere are propriul său sistem de credentialing .
  Deși este Nu esențială pentru a obține toate calificare,
  cel mai bine este să posede mai multe referitoare la profesionalism, fiabilitate, credibilitate.
  }consultanta financiara

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*